·              Topページに戻る。

·              データベース目次に戻る。

新井 宏 ( arai-hiroshi@jcom.home.ne.jp )

データベース:金属価格の歴史的な推移

 

 

·       表1金属比価表 (各地域、各時期の金に対する銀、銅、錫、鉛、鉄、米、小麦、大麦の比価を示す)

·        表2金属比価算出資料 (1作成に用いた原史料)

·        表2A英国関係の総括史料 (1作成に用いた原史料)

·        表2B江戸後期の総括史料 (1作成に用いた原史料)

·        表3金属価の推移 (明治初年からの各種統計資料による金属価の推移)

·        表4金属価の推移 (1950年以降の金属価市況などの推移)